Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 22-09-2017 godz. 16:25:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 47 0 1 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 27 0 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1