Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 22-09-2017 godz. 16:30:38

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 5 3 20 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1