Narzędzia:

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Dnia 22-09-2017 godz. 16:21:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 47 0 1 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1