Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-03-2014 na 51. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:03:14 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 1

2 09:03:40 przeciw Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 2

3 09:04:00 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 3

4 09:04:17 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 4

5 09:04:43 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 5

6 09:05:08 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 6

7 09:05:51 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Poprawka 7,8

8 09:06:07 za Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 09:07:06 za Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Poprawka

10 09:07:24 za Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

11 09:08:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 09:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

13 09:09:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 09:09:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 1

15 09:10:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 2

16 09:10:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 3

17 09:10:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 4

18 09:10:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 5

19 09:11:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 6

20 09:11:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka 7

21 09:11:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 09:12:36 za Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 09:13:36 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

24 09:13:52 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

25 09:14:09 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

26 09:14:27 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

27 09:14:48 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 09:15:53 za Ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 09:17:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wniosek o odrzucenie projektu