Narzędzia:

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Dnia 20-03-2014 godz. 09:07:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16