Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dnia 20-03-2014 godz. 09:10:59

Poprawka 5

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13