Narzędzia:

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Dnia 20-03-2014 godz. 09:03:14

Poprawka 1

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15