Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dnia 20-03-2014 godz. 09:10:22

Poprawka 3

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15