Narzędzia:

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Dnia 20-03-2014 godz. 09:07:06

Poprawka

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13