Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-03-2014 godz. 09:14:27

Poprawka 4

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14