Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-03-2014 godz. 09:08:42

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15