Narzędzia:

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Dnia 20-03-2014 godz. 09:04:00

Poprawka 3

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13