Narzędzia:

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Dnia 20-03-2014 godz. 09:03:40

Poprawka 2

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15