Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.