Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

94
Ustawa o obronie Ojczyzny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o obronie Ojczyzny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania