Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

6
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Poprawka


8
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


9
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy


10
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy


11
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


12
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


13
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 1


14
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 2, 4


15
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 3


16
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 5


17
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


18
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10


19
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-9, 11


20
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


21
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


22
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


23
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


24
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


25
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Wniosek o odrzucenie projektu


26
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Poprawka


27
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


28
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


29
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


30
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1


31
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2


32
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 41, 43


33
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 66


34
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5


35
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 7, 10, 12, 16, 18, 35, 42


36
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 9


37
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 13


38
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 14


39
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 15


40
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 17


41
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 19


42
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 21


43
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 22


44
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 23


45
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 24, 25


46
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 26


47
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 27


48
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 28


49
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 30


50
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31


51
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 32


52
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 33


53
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 34


54
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 36


55
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 37


56
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 38


57
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 39


58
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 44


59
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 47


60
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 48


61
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49


62
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 50


63
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 51, 52


64
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 53


65
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 54, 55, 62, 65


66
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 56


67
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57


68
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 59


69
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 61, 71, 73


70
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63


71
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63a


72
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 67


73
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 69


74
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 70


75
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 72


76
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


77
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy


78
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek80
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1


81
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2


82
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 33, 35


83
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 56


84
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5


85
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 6, 7, 9-11, 13, 15, 28, 34, 36, 58, 59


86
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 8, 12, 14, 16-27, 29, 30, 32, 37- 44, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 63


87
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31


88
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 45, 46, 51, 54


89
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49


90
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 52


91
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57


92
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 62


93
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 2, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-9, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 41, 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 7, 10, 12, 16, 18, 35, 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 24, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 48

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 50

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 51, 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 54, 55, 62, 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 61, 71, 73

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63a

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 70

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 72

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 33, 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 6, 7, 9-11, 13, 15, 28, 34, 36, 58, 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 8, 12, 14, 16-27, 29, 30, 32, 37- 44, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 45, 46, 51, 54

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania