Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

5
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania