Narzędzia:

Posiedzenie: 38. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu


2
Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

Wniosek o przyjęcie projektu


3
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

Wniosek o przyjęcie projektuNr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania