Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej

Stanisław Jurcewicz
Od: 17.11.2011 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI od 24.07.2015 r.
zastępca przewodniczącego komisji od 30.11.2011 r.
Stanisław Kogut
Od: 17.11.2011 r.

Zmarł 18.10.2020 r.

zastępca przewodniczącego komisji od 30.11.2011 r.

Łukasz Abgarowicz
Od: 17.11.2011 r.

Wiesław Dobkowski
Od: 17.11.2011 r.

Stanisław Iwan
Od: 17.11.2011 r.
Kazimierz Kleina
Od: 17.11.2011 r.


Marek Martynowski
Od: 17.11.2011 r.
Jan Michalski
Od: 17.11.2011 r.

Andrzej Owczarek
Od: 17.11.2011 r.

Aleksander Pociej
Od: 17.11.2011 r.
zastępca przewodniczacego komisji od 30 lipca 2015 r.

Bogusław Śmigielski
Od: 17.11.2011 r.
Jan Wyrowiński
Od: 17.11.2011 r.


Roman Zaborowski
Od: 17.11.2011 r.

Nieaktywni


Grzegorz Czelej
Od: 14.03.2012 r. Do: 25.04.2013 r.
Robert Dowhan
Od: 17.11.2011 r. Do: 9.11.2012 r.

Antoni Motyczka
Od: 17.11.2011 r. Do: 24.01.2013 r.

Zmarł 24.01.2013 r.


Marek Ziółkowski
Od: 17.11.2011 r. Do: 7.07.2015 r.

7.07.2015 r.

był przewodniczącym komisji