Narzędzia:
Stanisław Iwan

Stanisław Iwan

  • Okręg wyborczy nr 20
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.iwan.senat.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 15 czerwca 1949 r. we Wrocławiu.

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Ukończył też studia podyplomowe z zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1993 r.), zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1994 r.) oraz w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2000 r.). W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

W latach 19731989 był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pracował też w Algierii – w latach 19891991 jako wykładowca w Państwowym Instytucie Naukowym w Saidzie i na Uniwersytecie Technicznym w Oranie, a w okresie 19911992 jako inżynier elektryk w budowanej elektrowni w Mers El Hadjadj. W latach 19921994 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. W latach 19942000 zajmował stanowisko dyrektora w "Lubuskich Fabrykach Mebli" w Świebodzinie, a w okresie 2002–2007 – w kilku firmach z branży energetycznej, m.in. w Lubuskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze.

W latach 20002001 pełnił funkcję wojewody lubuskiego, a w okresie 20062007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W latach 19801992 działał w NSZZ "Solidarność". Był członkiem założycielem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" województwa zielonogórskiego (1989). Z jego upoważnienia został członkiem wojewódzkiej komisji wyborczej i wydawcą biuletynu „Solidarność Środkowego Nadodrza”.

Jest członkiem założycielem (1981 r.) Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze, był m.in. jego prezesem. Jest działaczem gospodarczym. W latach 1995–2007 zasiadał we władzach Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej (dawniej Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego), był jej przewodniczącym. Obecnie zasiada w Radzie Programowej tej organizacji. Pełni funkcję wiceprezesa Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki. Przewodniczy też Komisji Ochrony Pracy przy okręgowym inspektorze pracy w Zielonej Górze oraz Radzie Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Regionalnej tej partii.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 20 – powiaty: krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zielona Góra.