Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej

 • Stanowisko Komisji w sprawie  Zielonej księgi "Tworzenia unii rynków kapitałowych" -COM(2015)63
 • Stanowisko Komisji w sprawie problemów sektora  leśno-drzewnego w Polsce
  Odpowiedzi:
  Minister Środowiska
 • Stanowisko Komisji w sprawie sytuacji branży metalurgicznej w Polsce
 • Stanowisko Komisji w sprawie działalności Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020.
  Odpowiedzi:
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Minister Infrastruktury i Rozwoju
 • Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie równego dostępu do mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej i pomocy de minimis

  Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 • Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie działalności agencji rozwoju regionalnego na rzecz rozwoju gospodarczego w perspektywie finansowej 2014-2020