Narzędzia:
Łukasz Abgarowicz

Łukasz Abgarowicz

  • Okręg wyborczy nr 41
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.abgarowicz.pl

Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 18 października 1949 r. w Bydgoszczy.

W 1972 r. ukończył Wydział Zootechniczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 19721988 pracował jako trener koni wyścigowych na Państwowych Torach Wyścigów Konnych w Warszawie. Od 1988 do 1990 r. był pełnomocnikiem zarządu do spraw rozwoju spółki "Inar" w Warszawie, a jednocześnie, do 1999 r., prezesem zarządu spółki "Warnet". W latach 19992002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki "Dom Development" SA.

W latach 19982001 sprawował mandat radnego w Radzie Gminy Warszawa Centrum, był jej wiceprzewodniczącym.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury, Komisji Zdrowia oraz Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo spółdzielcze. W Sejmie V kadencji pracował w Komisji Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Był wiceprzewodniczącym Klubu Senatorów Platforma Obywatelska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 41 – powiaty: grodziski, otwocki, piaseczyński i pruszkowski.