Narzędzia:
Stanisław Kogut

Stanisław Kogut

  • Zmarł 18.10.2020 r.
  • Okręg wyborczy nr 37
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kogutstanislaw.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 29 października 1953 r. w Białej Niżnej. Zmarł 18.10.2020 r.

Jest absolwentem Średniego Studium Zawodowego o profilu mechanicznym.

Od 1974 r. pracuje w Polskich Kolejach Państwowych. Do czasu rozwinięcia działalności związkowej był naczelnikiem Sekcji Naprawy Wagonów w Stróżach należącej do Zakładu Taboru w Nowym Sączu.

W latach 1990–1998 sprawował mandat radnego Rady Gminy Grybów. W okresie 1998–2005 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 2002 r. pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego.

Zainicjował powołanie w 1998 r. Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Obecnie społecznie pełni funkcję prezesa jej zarządu, a także zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Jest też wiceprezesem zarządu Kolejowego Klubu Sportowego Kolejarz Stróże.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–1992 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" węzła PKP Stróże. W latach 1992–1998 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy tego związku w Krakowie, a następnie, do 2005 r., był przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie. W okresie 2000–2005 zasiadał, z ramienia pracowników, w Radzie Nadzorczej PKP w Warszawie.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 37 – powiaty gorlicki i nowosądecki oraz miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.