Narzędzia:
Stanisław Jurcewicz

Stanisław Jurcewicz

  • Okręg wyborczy nr 5
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jurcewicz.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 31 lipca 1961 r. w Bielawie.

W 1988 r. ukończył studia inżynierskie, a w 1996 r. studia magisterskie na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1994 r. odbył tam studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji cyfrowej.

W latach 1981–2007 pracował w Telekomunikacji Polskiej m.in. jako kierownik Oddziału Liniowego w Dzierżoniowie (1989–2001), dyrektor Rejonu Telekomunikacji w Ząbkowicach Śląskich (1995–2001), dyrektor Rejonu Obsługi Klientów w Dzierżoniowie (2001–2002). W latach 2002–2007 zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży produktów i usług TP SA w Wałbrzychu, a następnie we Wrocławiu.

W latach 1990–1998 był członkiem Zarządu Rady Miasta Piława Górna, a w latach 1998–2002 – jej przewodniczącym. Od 1995 do 1998 r. pełnił funkcję wicemarszałka Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego. W latach 2002–2007 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W okresie 2005–2006 był jego przewodniczącym, a w latach 2004–2005 i 2006–2007 – wiceprzewodniczącym.

Jest wiceprezesem Obywatelskiego Bloku Samorządowego, przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu i wiceprzewodniczącym Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 5powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.