Narzędzia:
Marek Ziółkowski

Marek Ziółkowski

  • Mandat wygasł 07.07.2015 r.
  • Okręg wyborczy nr 90
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.marekziolkowski.pl

Wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji

Urodził się 6 marca 1949 r. w Poznaniu. Jest synem Janusza Ziółkowskiego, senatora I kadencji Senatu RP.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1972 r. – studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tejże uczelni. W 1974 r. uzyskał stopień doktora socjologii, a w 1980 r. – doktora habilitowanego. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. – profesora zwyczajnego.

Od 1974 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1984–1993 był dyrektorem Instytutu Socjologii UAM, a w okresie 1981–2006 kierował Zakładem Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej. Od 1997 r. wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w latach 2001–2003 był dziekanem jej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Od 1991 r. jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, w tym kilku nagrodzonych, a także licznych artykułów w języku polskim, angielskim i francuskim. Wielokrotnie wykładał za granicą, m.in. jako visiting professor na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii i we Francji.
Należy do wielu organizacji polskich i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Komitetu Socjologii PAN (1990–1993 – przewodniczący), Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Od 1992 r. jest przewodniczącym Komisji Nauk Społecznych Polskiego Komitetu ds. UNESCO i wielokrotnie reprezentował Polskę w tej organizacji. Przez dwie kadencje, w okresie 1997–2001, przewodniczył Radzie Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2010 r. został wybrany do Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2003–2005 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. W okresie 2002–2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady społecznej przy arcybiskupie metropolicie poznańskim. Od 1996 do 2005 r. był konsulem honorowym Republiki Francuskiej w Poznaniu.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1984–1987 przewodniczył Podziemnej Radzie Nauki Solidarności w Poznaniu, przyznającej m.in. stypendia naukowe.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w VII kadencji – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Od 1990 r. – jako członek założyciel – należał do Partii Chrześcijańskich Demokratów, następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, a do końca 2003 r. – do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego – Ruchu Nowej Polski. Obecnie jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Jest żonaty, ma trzy córki.

Okręg wyborczy nr 90 – powiat poznański.

Zespoły parlamentarne