Narzędzia:
Antoni Motyczka

Antoni Motyczka

  • Zmarł 24.01.2013 r.
  • Okręg wyborczy nr 73
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.motyczka.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 9 czerwca 1941 r. w Rybniku.

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwa, w 1992 r. - otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2010 r. - profesora.

W latach 1958-1962 pracował jako górnik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych "Wirek" w Rudzie Śląskiej. Od 1969 do 1972 r. był starszym asystentem, a następnie adiunktem na Politechnice Śląskiej. W latach 1972-1981 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Politechniki Lubelskiej. W 1981 r. powrócił na Politechnikę Śląską, gdzie w latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Budownictwa. Był wykładowcą w Katedrze Komunikacji Lądowej i Mostów na tym wydziale, a także dyrektorem Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.W latach 1999-2007 był przewodniczącym Zespołu Sterującego ds. Budowy Autostrady A-1.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego, w okresie 1998-2002 pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Był specjalistą w dziedzinie technologii drążenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inżynierskich, a w szczególności tunelowania metodami górniczymi. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych i wiele patentów.

Był członkiem NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej.

W Senacie VI  i VII kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W VII kadencji pracował także w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP.

Był żonaty,  jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 73 - powiaty mikołowski i rybnicki oraz miasto na prawach powiatu Rybnik.


Zespoły senackie