Narzędzia:
Kazimierz Kleina

Kazimierz Kleina

  • Okręg wyborczy nr 62
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.kazimierzkleina.pl

Senator IV i VII kadencji, poseł V kadencji

Urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–1990 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–1997 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym "Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego", a od 1998 do 2005 r. był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Pomerania". W okresie 2001–2002 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Od 2005 r. przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Gdańsku.

W latach 2002–2007 był członkiem Rady Fundatorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, a od 2007 do 2010 r. – Rady Kujawsko-Pomorskiej Fundacji „Pro Europa”. Zasiada w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w okresie 1990–2004 był wiceprezesem Zarządu Głównego. Jest też członkiem Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” i Stowarzyszenia im. ks. kardynała Ignacego Jeża.

W latach 1990–1993 był burmistrzem Łeby, a w okresie 1993–1996 – wojewodą słupskim. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W Sejmie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Senacie IV kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Podkomisji „Przyjazne Państwo” oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Był też wiceprzewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 62 – powiaty: lęborski, słupski i wejherowski oraz miasto na prawach powiatu Słupsk.