Narzędzia:
Andrzej Owczarek

Andrzej Owczarek

  • Okręg wyborczy nr 26
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII, VI
  • E-mail:

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 21 czerwca 1950 r. w Pabianicach.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1974–1981 pracował jako nauczyciel historii w liceum ekonomicznym w Łasku, a następnie w tamtejszym Zespole Szkół nr 3. W latach 1985–1990 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Sędziejowicach. Od 1999 do 2004 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  tej miejscowości.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku, 13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r. Od 1989 do 1990 r. pełnił funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku.

W latach 1990–2005 był radnym Rady Miasta Łask, w okresie 1990–1998 – jego burmistrzem. W okresie 1990–1994 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Sieradzkiego, a przez dwie kadencje (1990–1998) był delegatem do tego sejmiku.

Jest prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 26 – powiaty: łaski, pabianicki i zgierski.