Narzędzia:

Propozycję publikacji należy przesłać do Kancelarii Senatu na adres e-mail: , w postaci edytowalnego pliku elektronicznego, w formacie .docx albo kompatybilnym. W odrębnych plikach należy przesłać związane z pracą materiały ilustracyjne.

Oświadczenia i informacje, wskazane w plikach zamieszczonych poniżej, należy wypełnić i przesłać na adres wydawnictwo@senat.gov.pl w postaci skanów albo zdjęć dokumentów podpisanych odręcznie, albo w formie plików podpisanych Profilem zaufanym (ePUAP), względnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wskazówki bibliograficzne (pdf)
Oświadczenia (docx)
Procedura recenzyjna (pdf)