Narzędzia:
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
  • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę do Kancelarii Senatu komputerów przenośnych.