Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zamówienia publiczne

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
  • Ogłoszenie o zamówieniu wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu
    • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    • Przedmiar robót - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
    • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 5 - wersje edytowalne
    • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito