Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Kontakt z Kancelarią

Poczta elektroniczna

 

Adres do korespondencji:
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8,
00-902 Warszawa
 

Dział Petycji i Korespondencji

Informacja publiczna dotycząca Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu
tel. 22 694 95 12
fax 22 694 91 18
e-mail

Dział Prasowy

Obsługa mediów, informacje dla dziennikarzy:
Budynek B, pok. 175
tel. 22 694 95 22
fax 22 694 90 26
e-mail 
 

SPIS TELEFONÓW

 

Szef Kancelarii Senatu

Minister Piotr Świątecki
tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24
 

Dyrektor generalny

 

Sekretariat Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

tel. 22 694 94 39, 22 694 94 59
fax 22 694 91 01
e-mail

Sekretariaty Wicemarszałków Senatu

Sekretariat Wicemarszałka Marka Pęka

tel. 22 694 94 15, 22 694 93 63
fax 22 694 94 16
e-mail

Sekretariat Wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

tel. 22 694 94 47, 22 694 94 46
fax 22 694 94 17
e-mail

Sekretariat Wicemarszałka Bogdana Borusewicza
tel. 22 694 95 63, 22 694 95 61
fax 22 694 93 27
e-mail 

Sekretariat Wicemarszałka Michała Kamińskiego

tel. 22 694 91 51, 22 694 91 54
fax 22 694 93 75
e-mail

Gabinet Marszałka Senatu

dyrektor Małgorzata Daszczyk
tel. 22 694 94 39
fax 22 694 91 01


Biuro Prac Senackich
dyrektor Ignacy Grodecki
wicedyrektor Wiesława Obermeier
tel. 22 694 91 85
fax 22 694 90 85
 

 • Dział Posiedzeń Senatu
  tel. 22 694 95 17
  tel. 22 694 91 28
 • Dział Komisji Senackich
  tel. 22 694 92 20
 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
  tel. 22 694 90 45
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
  tel. 22 694 91 13
 • Komisja Infrastruktury
  tel. 22 694 92 51
  fax 22 694 93 54
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
  tel. 22 694 95 31
  fax 22 694 93 26
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
  tel. 22 694 93 55
  fax 22 694 94 38
 • Komisja Obrony Narodowej
  tel. 22 694 91 62
  fax 22 694 91 88
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  tel. 22 694 95 09
  fax 22 694 93 58
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
  tel. 22 694 90 93, 22 694 95 13
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
  tel. 22 694 91 80
  fax 22 694 93 12
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  tel. 22 694 90 50
  fax 22 694 91 39
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
  tel. 22 694 92 67
  fax 22 694 93 75
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
  tel. 22 694 94 34
  fax 22 694 94 33
 • Komisja Środowiska
 • tel. 22 694 93 35
  fax 22 694 92 81
 • Komisja Ustawodawcza
  tel. 22 694 95 76
  Komisja Zdrowia
 • tel. 22 694 93 01
  fax 22 694 92 21
 • Dział Stenogramów
  tel./fax 22 694 90 18

 

Biuro Legislacyjne

dyrektor Roman Kapeliński
wicedyrektor Adam Niemczewski
tel. 22 694 90 11
fax 22 694 91 06
 

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej

dyrektor Leszek Kieniewicz
wicedyrektor Leszek Biera
wicedyrektor Robert Bobrowski
tel. 22 694 92 75
fax 22 694 93 03
 

 • Dział Spraw Międzynarodowych
  tel. 22 694 92 75
 • Dział Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  tel. 22 694 93 15
  Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  tel. 22 694 93 14, 22 694 92 02
  fax. 22 694 93 19

 

Biuro Polonijne

dyrektor Grzegorz Seroczyński
p.o. wicedyrektora Karolina Orzechowska
tel. 22 694 91 12
fax 22 694 92 05
 

Centrum Informacyjne Senatu

dyrektor Grzegorz Furgo
wicedyrektor Anna Pomianowska-Bąk
wicedyrektor Anna Godzwon
wicedyrektor Jakub Stefaniak
tel. 22 694 90 34
fax 22 694 93 06
 

 • Dział Edycji i Poligrafii
  tel. 22 694 91 73
 • Dział Prasowy
  tel. 22 694 95 22
 • Dział Nowych Mediów
  tel. 22 694 91 08

 

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska
wicedyrektor Danuta Antoszkiewicz
tel. 22 694 94 32
fax 22 694 94 28
 

 • Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
  tel. 22 694 92 04
 • Dział Petycji i Korespondencji
  tel. 22 694 95 12

 

Biuro Spraw Senatorskich

dyrektor Anna Białkowska
tel. 22 694 95 40
 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

dyrektor Aleksandra Skorupka
tel. 22 694 90 33
 

 • Sprawy zamówień publicznych
  tel. 22 694 90 35
 • Sprawy prawne
  tel. 22 694 93 22
 • Sprawy pracownicze
  tel. 22 694 94 48

 

Biuro Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją

dyrektor Justyna Orysiak
wicedyrektor Paweł Witkowski
tel. 22 694 90 74

 • Archiwum Senatu
  tel. 22 694 90 06
 • Kancelaria Ogólna
  tel. 22 694 95 46

 

Biuro Finansowe

dyrektor Agnieszka Szlązak
tel. 22 694 92 23
tel./fax 22 694 91 45
wicedyrektor, główna księgowa Milena Gorzkowska
tel. 22 694 92 23
 

Biuro Administracyjne

dyrektor Piotr Kosiński
tel. 22 694 90 49
fax 22 694 91 11
 

 • Dział Gospodarczy
  tel. 22 694 92 00
 • Ośrodek Informatyki
  tel. 22 694 90 30
 • Dział Transportu
  tel. 22 694 91 02

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

pełnomocnik Maria Łopatek-Zakrzewska
tel. 22 694 90 98
 

Sekretariat Szefa Kancelarii Senatu  

tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Skolimowski
e-mail 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito