Narzędzia:

Przestrzeń refleksji, refleksja o przestrzeni.

Red. naukowy dr hab. Igor Piotrowski (październik 2022)

Książka „Przestrzeń refleksji, refleksja o przestrzeni” opowiada o kulturowym umiejscowieniu Senatu. Dziewięć szkiców interpretacyjnych, przygotowanych przez badaczy związanych z działającą w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Pracownią Studiów Miejskich, poświęconych jest zarówno kontekstom funkcjonowania Senatu odrodzonej RP w przestrzeni Warszawy, w polskiej codzienności i imaginarium, jak również analizie konkretnego miejsca z perspektywy jego wybranych użytkowników. Najważniejsza jest tutaj za każdym razem współczesność – nawet w tekstach dotyczących bezpośrednio przeszłości punktem dojścia jest kształt teraźniejszości. W rozpisanej na kilka artykułów wielogłosowej refleksji, która jest próbą zmierzenia się z nieoczywistą przestrzenią poprzez wysłuchanie głosu osób na co dzień stanowiących w niej prawo, obsługujących tę instytucję, ale także próbujących wpłynąć na decyzje parlamentu z zewnątrz, nie da się myśleć o stanie obecnym bez równoczesnego pytania o przyszłość. Właściwie każdy artykuł w różnych proporcjach zdaje sprawę z gry trzech czasów z konkretnym miejscem.

Publikacja powstanie w ramach obchodów 100. rocznicy I posiedzenia Senatu II RP