Narzędzia:
The Senate of the Republic of Poland. Tradition and Contemporaneity 15th–21st Cent. Jerzy Pietrzak, 2011, ISBN 978-83-60995-94-5

O Wydawnictwie

Kancelaria Senatu na początku swojej działalności, czyli od 1990 r., publikuje sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu, informatory i materiały edukacyjne. Od 1999 r. wydaje publikacje pokonferencyjne, albumy rocznicowe i okolicznościowe, monografie i broszury.

Wydawnictwo Senackie zamierza publikować książki związane z prawodawstwem, parlamentaryzmem i jego historią oraz prawem konstytucyjnym. Planujemy również wydawać prace z dziedziny nauk historycznych, społecznych i humanistycznych.  

Informacje dotyczące procedury recenzyjnej oraz wymagań edytorskich znajdują się w zakładce „Dla Autorek i Autorów”.  Zapraszamy do kontaktu.