Narzędzia:

Kontakt dla dziennikarzy

Adres do korespondencji:               

Kancelaria Senatu                                              

Centrum Informacyjne Senatu

Zespół Prasowy

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

 

Obsługa prasowa Senatu:

Aleksandra Leicht tel. (48 22) 694 95 22  

Iwona Musiał tel. (48 22) 694 90 96

Marta Pacyk tel. (48 22) 694 92 60

(poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00, w dni posiedzeń Senatu -  do końca posiedzenia)

mail: