Narzędzia: 

Kronika Senatu RP, 2022, nr. 22

Zasady techniki prawodawczej, Warszawa 2022

1.	Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym R. Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997  r

Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym, Warszawa 2002

R. Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997  r., Warszawa 2003

J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie, Warszawa 2005
 
W. Orłowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991: geneza instytucji, Warszawa 2009
   

XX-lecie Odrodzonego Senatu w liczbach

P.B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna senatu: studium prawnoustrojowe

XX-lecie Odrodzonego Senatu w liczbach, Warszawa 2010

P.B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna senatu: studium prawnoustrojowe, Warszawa 2011

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP
 
Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości
 

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A, Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014

Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości, Warszawa 2019

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania społeczne i prawne
 
Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym: wybrane zagadnienia
 

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania społeczne i prawne, red. A. Gołębiowska, P.B. Zientarski, Warszawa 2016

Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym: wybrane zagadnienia, red. E. Mreńca, P.B. Zientarski, B. Czwojdrak, Warszawa 2018

Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego  
Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018