Narzędzia:
 

 

1.	Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym R. Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997  r

Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym, Warszawa 2002 (DW, Lipińska, Pietrzak)

R. Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997  r., Warszawa 2003 (KS, Lipińska, Stawicki, Pietrzak)

J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie, Warszawa 2005 (BA – DW, Lipińska, Pietrzak)
 
W. Orłowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991: geneza instytucji, Warszawa 2009 (BI – DEiP, Narożna, Pietrzak
 
   

XX-lecie Odrodzonego Senatu w liczbach

P.B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna senatu: studium prawnoustrojowe

XX-lecie Odrodzonego Senatu w liczbach, Warszawa 2010 (BI – DEiP, BAiD, Wojciechowski, Narożna)

P.B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna senatu: studium prawnoustrojowe, Warszawa 2011 (BI – DEiP, BAiD, Karwowska-Sokołowska z zespołem)

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP
 
Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości
 

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A, Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014 (BI – DEiP, Lipińska, Napiórkowski, Wojciechowski)

Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości, Warszawa 2019 (CIS – DEiP, Pogoda, Pietrzak)

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania społeczne i prawne
 
Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym: wybrane zagadnienia
 

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania społeczne i prawne, red. A. Gołębiowska, P.B. Zientarski, Warszawa 2016 (BI – DEiP, Lipińska, Wojciechowski).

Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym: wybrane zagadnienia, red. E. Mreńca, P.B. Zientarski, B. Czwojdrak, Warszawa 2018 (CIS, Pogoda, Pietrzak) 

Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018 (CIS, Pogoda, Pietrzak) Zasady techniki prawodawczej, tłum. Jakub Karczewski, Warszawa 2022