Narzędzia:

Lista aktualności

16 lutego 2021 r.

16 lutego 2021 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, poświęcone szczepieniom chorych po transplantacjach i w czasie leczenia hematoonkologicznego i ich rodzin.

16 lutego 2021 r.

Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności zajął się 16 lutego 2021 r. tematem niezawisłości sędziowskiej w kontekście uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

16 lutego 2021 r.

Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack SA zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie osób pokrzywdzonych przez tę spółkę

27 stycznia 2021 r.

Forum dla edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”

20 stycznia 2021 r.

Spotkanie poświęcone ograniczaniu praw obywatelskich w kontekście tzw. ustawy mandatowej

19 stycznia 2021 r.

Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack SA debatował 19 stycznia 2021 r. na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli

15 stycznia 2021 r.

Posiedzenie parlamentarnych zespołów: ds. Dzieci i ds. Transplantacji poświęcono problemom ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach.

29 grudnia 2020 r.

Apel marszałków Senatu X i IX kadencji o szczepienie się przeciw COVID-19

11 grudnia 2020 r.

W Senacie dyskutowano o sytuacji prawnej emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.

8 grudnia 2020 r.

Powołanie Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

1 grudnia 2020 r.

Wręczenie nominacji członkom Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP

27 listopada 2020 r.

Orędzie marszałka Senatu

Poprzednia strona