Narzędzia:

Lista aktualności

Delegacja Parlamentu Europejskiego z wizytą w Senacie

Rozmowy, które odbyły się 22 lutego br., dotyczyły praworządności w Polsce oraz podejrzeń o wykorzystanie przez polskie służby specjalne systemu Pegasus do inwigilowania obywateli oraz ingerowania w proces wyborczy.

Drugi dzień wizyty Marszałka Senatu RP z delegacją w Kijowie

Zrobimy wszystko co w mocy senatorów, aby nikt nie poważył się naruszyć suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej i prawa narodu ukraińskiego do samostanowienia - powiedział prof. Tomasz Grodzki w wystąpieniu na forum Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Kijowie

Podczas dwudniowej wizyty prof. Tomasz Grodzki oraz towarzyszący mu senatorowie spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz Ukrainy. Marszałek Senatu RP wygłosi także wystąpienie na forum Rady Najwyższej.

Delegacja Senatu spotkała się z Polonią na Florydzie

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz towarzyszący mu senatorowie 13 lutego br. spotkali się z uczniami i nauczycielami Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach na Florydzie.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją na Kongresie 60 Milionów

Senat jest zawsze otwarty i gotowy do współdziałania na rzecz rozwoju sieci szerokich kontaktów i współpracy ze wszystkimi środowiskami polonijnymi za granicą – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas otwarcia Kongresu.

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

1 grudnia 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji

24 listopada 2021 r.

Wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący Bundesratu Peter Tschentscher, pierwszy burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

Poprzednia strona