Narzędzia:

Lista aktualności

19–22 października 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Bogdana Borusewicza na Litwie

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8–11 października 2021 r.

67. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie

5 października 2021 r.

Wizyta prezydenta Austrii

23–24 września 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

16–17 września 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Republice Federalnej Niemiec

17 września 2021 r.

Wizyta premier Republiki Litewskiej Ingrid Šymonitė w Senacie

7–8 września 2021 r.

V Światowa Konferencja Przewodniczących Parlamentów

30–31 sierpnia 2021 r.

Wizyta przewodniczącego czeskiego Senatu Miloša Vystrčila.

Poprzednia strona