Narzędzia:

Lista aktualności

2. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad

12–13 listopada 2019 r.

Na 1. posiedzeniu Senatu X kadencji wybrano marszałka i wicemarszałków i powołano komisje senackie.

9 lipca 2019 r.

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu poparli ustawę o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

25–26 kwietnia 2019 r.

Podczas 77. posiedzenia Izba rozpatrzyła 2 ustawy i przyjęła je bez poprawek

4. posiedzenie Senatu

Zakończyły się obrady

26 listopada 2015 r.

Na 3. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 1 ustawę i przyjęła ją bez poprawek.

3. posiedzenie Senatu

Izba zakończyła obrady

18‒20 listopada 2015 r.

Na 2. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 2 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki.

2. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady

12‒13 listopada 2015 r.

Inauguracyjne posiedzenie Senatu IX kadencji otworzył prezydent Andrzej Duda.

12 listopada 2015 r.

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

30 września i 1 października 2015 r.

Senat na 82. posiedzeniu rozpatrzył 49 ustaw

Poprzednia strona