Narzędzia:

Zapowiedzi

Senatorowie z Maroka z wizytą w Polsce

9 stycznia 2014

Na zaproszenie marszałka Senatu 9–11 stycznia 2014 r. oficjalną wizytę w Polsce składał Mohamed Cheikh Biadillah, przewodniczący Izby Doradców(Senat) Maroka. Przewodniczącemu towarzyszyli: przewodniczący klubu opozycyjnej partii Istiqlal Mohammed El Ansami, przewodniczący klubu opozycyjnej partii socjalistycznej Mohammed Alami i przewodniczący partii Sojuszu Socjalistycznego Labi Kharbouche. 9 stycznia delegację parlamentarzystów marokańskich przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Przewodniczący Mohammed Cheikh Biadillah podziękował za zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce, w kraju, z którym – jak podkreślił – Maroko utrzymuje stosunki co najmniej od 220 lat. Przedstawiając obecną sytuację w swojej ojczyźnie i w Afryce Północnej, przewodniczący Izby Doradców podkreślił, że Maroko od chwili uzyskania niepodległości wybrało wielopartyjny system polityczny. Dodał, że jego kraj zajmuje specyficzne miejsce w Afryce Północnej i w świecie arabskim. „Wiosna Arabska” zniosła autorytarne reżimy, a u sterów rządów pojawiła się nowa generacja polityków. Maroko wybrało drogę spokojnych przemian. Została powołana komisja pojednania narodowego. Przyjęto kodeks rodzinny, uznający prawa kobiet. Kraj przeszedł „suchą stopą” przez kryzys ekonomiczny. Postulaty demonstrującej młodzieży uwzględniono w nowej konstytucji, która została przyjęta w drodze referendum. Nowa ustawa zasadnicza uznaje różnorodność narodową i polityczną Maroka. Wprowadzono trójpodział władzy. Parlament jest dwuizbowy, a inicjatywa ustawodawcza należy do parlamentu. Sądy są niezawisłe.

Przewodniczący Izby Doradców zaprosił marszałka Bogdana Borusewicza do złożenia wizyty w Maroku. Zaproponował zacieśnienie współpracy międzyparlamentarnej i powołanie forum międzyparlamentarnego Polski i Maroka. Jak podkreślił przewodniczący, taki model znakomicie się sprawdził w budowaniu relacji Maroka z Hiszpanią i Francją.

Delegacja marokańskich senatorów spotkała się także ze sprawozdawcą Komisji Politycznej i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy senatorem Bogdanem Klichem oraz przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej senatorem Edmundem Wittbrodtem.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska