Narzędzia:

Zapowiedzi

2 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014

Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą poparła projekt budżetu w zakresie dotyczącym współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Podczas posiedzenia poszczególne części budżetowe zawierające środki przeznaczone na ten cel omówili reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W 2014 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje przeznaczyć na rzecz Polonii blisko 95 mln zł, w tym z rezerwy celowej około 60 mln zł i ponad 34 mln zł ze środków będących w dyspozycji resortu. Jak poinformowała wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, w porównaniu z 2013 r. będzie to mniej o ponad 3,5 mln zł, przede wszystkim ze względu konieczność dokonania oszczędności i trudną sytuację budżetu państwa. Środki z rezerwy celowej mają być przeznaczone przede wszystkim na dotacje w ramach postępowania konkursowego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”. Fundusze będące w dyspozycji ministerstwa zostaną przekazane m.in. placówkom zagranicznym na realizację projektów polonijnych związanych z polskim szkolnictwem za granicą, z pomocą dla Polonii, a także na zorganizowanie kolonii dla młodzieży polonijnej w kraju. Część tych funduszy wesprze też polonijną działalność radiową i telewizyjną. Wiceminister, pytana przez senatorów o środki dla TV Polonia, wyjaśniła, że umowa między telewizją i ministerstwem nie została jeszcze podpisana, ale toczą się na ten temat rozmowy.

Resort sportu na współpracę z Polonią przeznaczy ponad 670 tys. zł. Zostaną one przekazane m.in. na upowszechnianie sportu, np. poprzez letnie i zimowe igrzyska polonijne, a także na zawody, turnieje i obozy sportowe dla Polonii zawierające elementy kulturo- i krajoznawcze, a także przybliżające tradycję i historię Polski. Ministerstwo zapowiada także wydanie publikacji pokonferencyjnej „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”

Na rzecz Polonii i Polaków za granicą Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazać około 38 mln zł. Chodzi m.in. o pomoc w organizacji kształcenia dzieci Polaków przebywających czasowo za granicą i wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim. Dotyczy też zakupu podręczników, kierowania za granicę polskich nauczycieli i ich doskonalenia zawodowe. Część środków ma być także przeznaczona na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju.

Kwotą 27 mln zł wesprze Polonię Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim na przyjmowaniu na studia w kraju młodych osób pochodzenia polskiego, wspieraniu ich kształcenia w kraju zamieszkania, przyjmowaniu cudzoziemców na letnie kursy polskiego, wspieraniu nauczania języka polskiego na zagranicznych uczelniach i systemie poświadczania jego znajomości. Wiceminister nauki Marek Ratajczak, odpowiadając na pytania senatorów dotyczące udzielania finansowego wsparcia londyńskiemu Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie, wyjaśnił, że ta placówka nie ma oficjalnie statusu uczelni wyższej, resort poszukuje jednak sposobu udzielenia jej pomocy.

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w resorcie kultury Jacek Miler poinformował, że ministerstwo nie dysponuje specjalnymi środkami na rzecz Polonii. Organizacje polonijne mogą jednak korzystać z dofinansowania projektów m.in. z ministerialnego programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Pytany przez senatorów o sytuację Muzeum Polskiego w Rapperswilu, któremu grozi utrata siedziby, poinformował, że Szwajcarzy powołali grupę roboczą, która ma przedstawić plany zagospodarowania zamku.

Resort spraw wewnętrznych ze swoich środków planuje przeznaczyć 14 mln zł jako rezerwę celową na pomoc dla repatriantów, w tym m.in. na dotacje na zasiłki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy zapewnienie lokalu mieszkalnego. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na działania na rzecz Polonii wyda około 3,5 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi kombatantów, upamiętnianie udziału Polaków w walkach poza granicami kraju i pomoc materialną.