Narzędzia:

Zapowiedzi

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Polak – emigrant”

19 grudnia 2013

18 grudnia 2013 r. w Senacie wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Polak – emigrant”, zorganizowanego przez Senat wspólnie z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak mówił dyrektor ośrodka Marek Okólski, konkurs miał dostarczyć materiału do badań nad życiem współczesnej polskiej emigracji. Dzięki niemu zgromadzono zdjęcia ukazujące różnorodne aspekty życia i pracy naszych rodaków mieszkających za granicą – ich codzienność, chwile odświętne, postawy i zachowania, ważne miejsca, sytuacje, sprawy i problemy.

Na konkurs należało przysłać maksymalnie 3 tryptyki fotografii zrobionych nie wcześniej niż w 2000 r. Prawie 300 zdjęć, nadesłanychz całego świata, oceniło jury w składzie: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, fotograficy Chris Niedenthal i Leszek Fidusiewicz, przedstawiciele Ośrodka Badań nad Migracjami i Instytutu Socjologii UW – dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska i Filip Piotrowski.

Pierwszą nagrodę (3000 zł) otrzymała Magdalena Nowak za zdjęcia wykonane w Wierszynie, polskiej wsi na Syberii. Drugą nagrodę (2500 zł) przyznano Agacie Kadenacy za tryptyk „Mezzanine Floor”, ukazujący matkę autorki opiekującą się od 10 lat Johnem, mieszkańcem Londynu. Trzecią nagrodę (2000 zł) otrzymała Aleksandra Iwańczak za zdjęcia przedstawiające historię polskiego emigranta w Anglii, pracującego „na zmywaku”. Nagrody ufundował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Ponadto jury wyróżniło: Piotra Apolinarskiego, Marcina Chruściela, Jacka Cisłę, Martynę Lemańczyk, Tomasza Mroczka, Monikę Tomecką i Dariusza Wernera.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyło otwarcie wystawy prezentującej prace laureatów. Otwierając ją, wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej podkreśliła, że Izba z racji swojej szczególnej roli wobec Polonii wspiera i patronuje takim jak ten konkurs inicjatywom. Wystawa zostanie pokazana także na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przekazana Muzeum Emigracji w Gdyni.