Narzędzia:

Zapowiedzi

Senat zajmuje się petycjami emerytalnymi kobiet urodzonych w 1953 r.

2 grudnia 2013

Kobiety urodzone w 1953 r., które czują się skrzywdzone nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych piszą listy do Senatu z petycją, w której postulują zmianę przepisów. Tylko w ciągu jednego miesiąca - od 16 października do 15 listopada 2013 r. do Działu Petycji i Korespondencji Senatu wpłynęło blisko 400 takich listów.
Sprawa ta dotyczy kobiet urodzonych w 1953 r., które skorzystały z możliwości przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę. Na mocy nowelizacji przepisów emerytalnych, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. kobiety te, osiągnąwszy ustawowy wiek emerytalny, otrzymują świadczenie niższe niż to, które otrzymywały w ramach tzw. emerytury wcześniejszej.
Sprawa dotyczy art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Korespondentki, oceniając obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. nowelę ustawy, uważają, że w wyniku zmiany tego przepisu kobietom urodzonym w 1953 r. odebrano możliwość złożenia wniosku o przeliczenie podstawy emerytury w sposób analogiczny dla obliczenia podstawy kwoty bazowej wcześniejszej emerytury, gdyż z końcem 2012 r. nie ukończyły 60 roku życia.
Autorki petycji uważają, że niekorzystna zmiana art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS - przejawiająca się m.in. znacznym obniżeniem wysokości świadczenia emerytalnego, w relacji do świadczenia otrzymywanego w ramach tzw. wcześniejszej emerytury - jest przejawem dyskryminacji płciowej i wiekowej oraz podważa autorytet i zaufanie obywatela do Państwa.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, po zapoznaniu się z materią petycji, skierował sprawę do Zespołu ds. Prawa Konstytucyjnego i Parlamentarnego oraz Orzecznictwa TK działającego w ramach Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w celu zbadania legislacyjnych możliwości realizacji postulatu zawartego w zbiorowej petycji.