Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej

12 marca 2020 15:00

Komisja Regulaminowa, Etyki  i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, sala 217

  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 87).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito