Narzędzia:

Zapowiedzi

30 października 2002 r.

30 października 2002

30 października 2002 r. odbyło się 30. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaaprobowało prośbę Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji naukowej "IV Szczyt Gospodarki Morskiej" na temat "Bariery rozwoju gospodarki morskiej" 17 grudnia br. w gmachu Senatu w sali 217. Konferencja ma się rozpocząć o godz. 11.00, a otwarcia dokona marszałek Longin Pastusiak. Współorganizatorem konferencji będzie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, która pokryje koszty przygotowania i dystrybucji materiałów konferencyjnych. Kancelaria Senatu zapewnia udostępnienie sali, nagranie wystąpień oraz skromny poczęstunek.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło następujące wnioski polonijne zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą oraz Zespół ds. Finansów Polonijnych:

  • Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - wsparcie duszpastersko-edukacyjnej działalności Parafii p.w. Świętej Doroty w Sławucie na Ukrainie - 9371 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
  • Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" - Kalendarz Lwowski 2003 - 5000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
  • Missio Polonia Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy - dofinansowanie wysyłki za granicę czasopisma "Misje Dzisiaj" - 29 394 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
  • Fundacji Mielnica - pomoc stypendialna dla Krystyny Kosty, niepełnosprawnej młodej Polki ze Lwowa, rozpoczynającej studia na KUL (psychologia) - 2800 zł. Wniosek ten, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą, uzyskał akceptację prezydium.
  • Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii - dofinansowanie działalności w ramach akcji "Poland Comes Home" - 1200 GBP. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Prezydium uznało, że wniosek należy przesłać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", które prowadzi program odpowiadający merytorycznie akcji "Poland Comes Home".
  • Stowarzyszenia "Wspólnota Polska w Libanie" - dofinansowanie działalności i pomoc rzeczowa -6150 USD. Wniosek nie uzyskał akceptacji.
  • Stowarzyszenia "Zachodniopomorski Ośrodek Łączności z Polonią" - przyjazd i pobyt przedstawicieli mediów polonijnych w województwie zachodniopomorskim - 10 606 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji. (Jest to wniosek ponowiony, wcześniejszy także został odrzucony przez komisję i prezydium).
  • Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie - wydanie drugiej edycji książki - "Polacy i Polonia w Finlandii" - 20 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację dyrektora generalnego Kancelarii Senatu Piotra Miszczuka dotyczącą technicznych problemów występujących w czasie prowadzenia obrad Senatu, w szczególności w trakcie głosowań.