Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest współpraca z organizacjami działającymi
w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa i łowiectwa, opiniowanie projektów dokumentów oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych tym zakresie.

 

 •  

 • Sprawozdanie z działalności w 2013 roku Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

 • 14 marca 2012 r.  Spotkanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
 • Protokół 1. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
 • Protokół  2. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
 • Protokół  3. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
 • Protokół  4. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
 • Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

 • Notatka ze spotkania zespołu sterującego ds. zapisu konstytucyjnego dotyczącego społecznej własności lasów Skarbu Państwa - 6 lutego 2014 r.

 • Notatka ze spotkania zespołu sterującego ds. zapisu konstytucyjnego dotyczącego społecznej własności lasów Skarbu Państwa - 19 lutego 2014 r.

 • Protokół  5. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

 • Protokół  6. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

 • Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich - 23 lipca 2014 r.

 • Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich - 22 października 2014 r.

 • Protokół 9. posiedzenia  Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich - 16 kwietnia 2015 r.