Narzędzia:
Marek Konopka

Marek Konopka

  • Okręg wyborczy nr 87
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.marek-konopka.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 27 marca 1961 r. w Piszu.

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Po odbyciu studiów podyplomowych na tej samej uczelni w 1992 r. uzyskał tytuł zawodowy trenera II klasy w piłce koszykowej. W 1999 r. ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

W latach 1981–1992 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Białej Piskiej. W okresie 1992–1996 był dyrektorem szkoły podstawowej w Skarżynie, a w latach 1996–1998 i 2002–2007 – szkoły podstawowej w Białej Piskiej.

W latach 1994–1998 sprawował mandat radnego Rady Miasta Biała Piska, w okresie 1998–2007 – radnego Rady Powiatu Piskiego. Od 1999 do 2002 r. był starostą powiatu piskiego.
Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. Jest wiceprezesem Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Białej Piskiej i członkiem Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Środowiska.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej i Radzie Regionu Warmińsko-Mazurskiego tej partii.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 87 – powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.