Narzędzia:
Leszek Piechota

Leszek Piechota

  • Okręg wyborczy nr 74
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.leszekpiechota.pl

Senator VII kadencji

Urodził się 20 września 1958 r. w Katowicach.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo z górnictwem. Pracował na różnych stanowiskach w kopalniach węgla kamiennego: "Murcki" w Katowicach (1984–1991), "Śląsk" w Rudzie Śląskiej (1999–2005), "Staszic" w Katowicach (2006–2008). Od 1991 do 1998 r. w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach sprawował nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie zgodności z przepisami prawa geologicznego i górniczego.

W latach 2006–2008 sprawował mandat radnego Rady Miasta Katowic, od 2008 do 2010 r. pełnił funkcję wiceprezydenta tego miasta.

Jest członkiem Stowarzyszenia NZS 1980 i Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchołt".

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Środowiska oraz Komisji Zdrowia.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionu Śląskiego tej partii. Wiceprzewodniczący Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej oraz przewodniczący PO w Katowicach.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 74 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.