Narzędzia:
Stanisław Hodorowicz

Stanisław Hodorowicz

  • Okręg wyborczy nr 36
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:

Urodził się 9 marca 1941 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.
W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 1978 r. - doktora habilitowanego. W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. - profesora zwyczajnego.
W latach 1964-1966 pracował jako technik laborant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1974 do 2011 r. był wykładowcą na tej uczelni. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii, był także prorektorem ds. badań i nauki. Jednocześnie pracował na innych uczelniach: Michigan State University w USA (1981-1983), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1991-1996) i Akademii Pedagogicznej w Kielcach (1998-2002). Od 2001 r. wykłada w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Jest rektorem tej uczelni.
Jest autorem ponad 300 publikacji i opracowań naukowych dotyczących krystalografii oraz fizyki i chemii ciała stałego. W swoim dorobku ma także "Słownik gwary górali skalnego Podhala", "Podhalańskie porzykadła i pogworki", "Dumacki czyli myśli po góralsku dane", "Podhalańców myśli wyszukane".
Należy do wielu krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych. Jest prezesem Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przewodniczy Radzie Naukowej Związku Podhalan. Działa w Fundacji na rzecz Rozwoju Urologii i Fundacji "Szlachetne Zdrowie". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego i Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Polskiego Związku Łowieckiego i Stowarzyszenia Rycerzy Kolumba w Polsce. Pełni też funkcję hetmana zbójników.
Bezpartyjny.
Jest żonaty, ma troje dzieci.
Okręg wyborczy nr 36 - powiaty: limanowski, nowotarski i tatrzański.