Narzędzia:
Jarosław Lasecki

Jarosław Lasecki

  • Okręg wyborczy nr 68
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VI
  • E-mail:

Senator VI kadencji

Urodził się 1 czerwca 1961 r. w Myszkowie.

W latach 1980–1985 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Studia kontynuował w latach 1985–1990 na Uniwersytecie Paderborn oraz na Uniwersytecie RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) w Akwizgranie.

W latach 1990–1995 pracował w The Boston Consulting Group w Düsseldorfie i Zurychu. W okresie 1995–2003, jako prezes zarządu, stworzył od podstaw na terenie Polski sieć sklepów „Plus”. Od 2003 r. jest prezesem firmy „Teng” zajmującej się nieruchomościami handlowymi. Prowadzi działalność gospodarczą, współprowadząc rodzinne gospodarstwo rolne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Jest działaczem społecznym i propagatorem kultury regionalnej, dbającym o ochronę zabytków. Ocalił i zrekonstruował królewski Zamek Bobolice.Jest założycielem i prezesem Fundacji Królewskie Zamki Jurajskie.

W Senacie VI kadencji pracował w Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 68 – powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.